HOME & LIVING

HOME & LIVING

Rasvjeta za rezidencijalne prostore i stambene građevine

Lokacija: Banjole, Pula Autor: Saša Putinja mag.ing.arch. - Studio Putinja d.o.o. Godina: 2017 Površina: 730 m2 Suradnici: Kristian Babin, Zoran Botić ing.građ., Kristian Vrbica Konstrukcija: Koning projekt d.o.o. Glavni izvođač: Prosperitas gradnja d.o.o. Nadzorni inženjer: Denis Bolonović dipl.ing.građ. Elektro instalacije i svijetlotehnički dizajn: ELTOR d.o.o. Strojarske instalacije: Technica Suprema d.o.o., Fast Forward d.o.o. Aluminijska bravarija: AluK TIM d.o.o. Bazenska tehnika: Aquatech d.o.o. Namještaj: Interijer dizajn d.o.o. Kamen: Kamen Pazin d.d. Pazin Landscape dizajn: Ivana Antolović Smoljan, mag.ing.prosp.arch. Fotografi: Damir Fabijanić, Jan Stojković